AEB Amsterdam

<Foto: complex AEB, ©Lex de Lang, zie map>

Opdrachtgever: AEB, Amsterdam

Project: artikelen G&E Grondstof en Energie (personeelsmagazine)

Realisatie: 2017-2019

‘AEB is een technische omgeving met complexe technische processen. Wat wij zeer waarderen is dat jullie er elke keer in slagen de vertaalslag te maken van een technisch verhaal vol jargon naar een begrijpelijk en voor iedereen toegankelijk artikel.’

Susanna van der Heide, medewerker Strategie & Communicatie AEB Amsterdam